přijetí nového člena


 

Přijetí nového člena Družstva PETEMUS

 

Služby Družstva PETEMUS jsou přístupné pouze členům družstva. Členem družstva se může stát v podstatě kdokoliv starší 18 let. Musí splnit 3 základní podmínky. Musí podat podepsanou přihlášku, ve které ve smyslu zákona prohlašuje, že souhlasí s přijatými platnými stanovami, a že se jimi bude řídit. Následně musí získat, a zaplatit základní členský podíl ve výši 100 Kč, a dokumenty musí zaslat Družstvu. Poté dle platných stanov o jeho přijetí hlasuje představenstvo družstva.

 

Členem družstva se může stát i právnická osoba, jejímž jménem jedná pověřený zástupce.

 

Nového člena (žadatele o členství) může ke členství pozvat kterýkoliv stávající člen. Žadatel následně obdrží jedinečnou pozvánku. Pokud žádného člena neznáte, napište nám na prihlasky@petemus.cz .

 

Žadatel obratem obdrží zvací e-mail s odkazem na webový formulář. Ten vypadá asi následně:

 

 

 

Kliknutím na link „přihláška“ je žadatel přesměrován na úvodní obrazovku systému, a po kliknutí na tlačítko „vygenerovat přihlášku“ je dále přesměrován na webový formulář pro zadání osobních dat.

 

Pozvánka je jedinečná. To znamená, že není umožněno na jednu pozvánku přijmout více žadatelů. Každý žadatel musí obdržet samostatné pozvání.

 

 

 

 

 

 

 

Po vyplnění osobních údajů je třeba poskytnout souhlas Družstvu s evidováním osobních údajů, a také ve smyslu obchodního zákoníku souhlasit s přijatými stanovami.

 

Poté žadatel klikne na tlačítko odeslat žádost.

 

 

 

Pokud žadatel nevyplní všechny povinné informace, systém ho na chybějící údaje upozorní.

 

 

 

 

 

Pokud jsou všechny údaje v pořádku, zobrazí se zaznamenané informace žadateli pro kontrolu

 

 

 

Po odeslání žádosti se zobrazí informační stránka s popisem následujících kroků. Tentýž popis je žadateli současně poslán na jím udaný e-mail. Přílohou mailu jsou dva soubory – dokumenty k podpisu.

 

 

 

 

 

Prvním dokumentem je předvyplněná přihláška ke členství:

 

 

 

Druhým dokumentem je smlouva o převodu (prodeji) základního členského podílu:

 

 

 

Žadatel oba dokumenty podepíše a zašle na Družstvo PETEMUS. Dokumenty mohou být zaslány poštou, předány osobně pověřeným osobám (Jiří Přemyslovský – Zlín nebo Šárka Kopecká – Praha), nebo samostatně naskenovány a zaslány mailem na adresu prihlasky@petemus.cz (nejlépe ve formátu PDF).

 

Následně žadatel zaplatí úhradu za převod základního členského podílu ve výši 100 Kč. Platba může být provedena buď v hotovosti při osobním předání podepsaných dokladů, nebo převodem na účet uvedený ve smlouvě. Nezapomeňte uvést správný variabilní symbol (je uveden ve smlouvě).

 

Vzhledem k tomu, že Družstvo PETEMUS ze zákona ručí za správnost některých údajů (evidence členských podílů), je nutno ověřit totožnost žadatele. To je možno učinit jedním z následujících způsobů.

 

 

Pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky členství, následuje dle stanov hlasování představenstva o přijetí žadatele za člena.

 

Žadatel může postup zpracování žádosti sledovat na linku, uvedeném v informačním mailu.

 

 

 

Kliknutím na ikonu vedle data doručení smlouvy si žadatel může vytisknout oboustranně podepsanou smlouvu o převodu základního členského podílu.

 

Po odsouhlasení žádosti o členství posledním členem představenstva obdrží žadatel e-mail o schválení jeho žádosti o členství, společně s přiděleným členským číslem, a přístupovými údaji do informačního systému Družstva PETEMUS.

 

 

 

 

 

Okamžikem přijetí za člena je možno začít využívat členských služeb, které budou členovi, dle jeho dosažené úrovně, družstvem nabídnuty.

 

Po zprovoznění informačního systému bude členovi umožněno nastavovat si služby, a opravovat některé osobní údaje, v uživatelském menu.

 

 

 

V případě dalších dotazů nám prosím pište na adresu prihlasky@petemus.cz

 

 

 

Dne 14.1.2014

 

Jiří Přemyslovský

 

774 846 560, jiri.premyslovsky@seznam.cz